خانه / برنامه هاي مجمع / به خدا اركان هدايت ويران شد
به خدا اركان هدايت ويران شد

به خدا اركان هدايت ويران شد

imam-ali

درباره‌ مديريت سايت

ما براي رسيدن به مبداء خود بايد بسيار تلاس كنيم . در اين ميانه قرآن نشان دهنده مسير ماست

جوابی بنویسید