خانه / برنامه هاي مجمع / اردوی خانوادگی طالقان
اردوی خانوادگی طالقان

اردوی خانوادگی طالقان

 

دیروز پنج شنبه اردوی خانوادگی طالقان برپا شد.
جاتون خالی !
صبح ساعت 8 بود که از جلوب بیت الحسن (ع) حرکت کردیم و بعد از یه توقف کوتاه در مقابل کارخانه سیمان آبیک به مسیر خود ادامه دادیم …

بقیه سفرنامه را شما بنویسید .

اردوی خانوادگی طالقان - اردیبهشت 92

درباره‌ مديريت سايت

ما براي رسيدن به مبداء خود بايد بسيار تلاس كنيم . در اين ميانه قرآن نشان دهنده مسير ماست

جوابی بنویسید